Güvenli Haberleşme ve Saklama Örnek Uygulamaları

- Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması,

- Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sağlanması,

- Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması,

- Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (örneğin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması,

- Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi.

Güvenli Gönderi ve Teslim Örnekleri

- Kamu içi resmi yazışmalar,

- Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar,

- Karşılıklı etkiletişimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi,

- Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması,

- Tacirler arası ihtar, ihbar vb beyanlar,

- Elektronik fatura vb uygulamalar,

- TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,

- Tacirler arasındaki her türlü iletişim,

- Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim,

- Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri.