KEP Nedir?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
- Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

Hemen Başvur

KEP'e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;
- Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
- E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
- E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
- Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

Hemen Başvur